| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Abordarea si performantele IMM-urilor pe plan mondial si in Romania

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
ABORDAREA SI PERFORMANTELE IMM-urilor PE PLAN MONDIAL SI
IN ROMANIA
                      
CUPRINS
1.Evoluţia abordării IMM-urilor în UE
    a) programul de
înfiinţare de centre economice şi de inovare;
b) programul privind furnizarea de capital pentru înfiinţarea de noi firme;
c) programul de Europarteneriat;
d) programul de realizare a unui sistem de
cooperare economică computerizat;
e) programul de înfiinţare a centrelor de
informare economică.
2.IMM-uri în SUA
   a)principalele domenii in care se acordă asistenţă IMM-urilor în SUA
3. Situaţia IMM-urilor în ţările din
Europa   Centrală şi de Est
   a)caracteristici ale IMM-urilor
şi dificultăţi întînpinate
4.Fenomenul interprenorial în Romania
   a) repartiţia IMM-urilor pe
sectoare de activitate
   b) caracteristicile întreprinzătorilor
romani
          
Conducerea unei intreprinderi, indiferent de dimensiunea acestuia, implică
efectuarea unor opţiuni intre diferitele alternative posibile de actiune care
imbracă forma proceselor decizionale.Toate domeniile activităţii
întreprinderii prezintă probleme pentru rezolvarea cărora este necesară
efectuarea unor opţiuni – alegerea produselor/serviciilor care sa formeze obiectul de
activitate al întreprinderii, procurarea resurselor necesare, alocarea lor
pentru diferite destinaţii, stabilirea nivelului pana la care să se extindă
volumul activităţii, alegerea pieţelor pe care sa se comercializeze
produsele/serviciile respective, stabilirea profitului şi a destinaţiilor
acestora etc.
   
Evoluţia abordării IMM-urilor în
UE
UE a acordat o atenţie deosebită
întreprinderilor considerată ca forţe motrice a economiei.Ca atare,
strategiile şi politicile elaborate în decursul
timpului, au fost centrate pe întreprinderi, fireşte într-o viziune
europeană.
În decursul timpului, viziunea asupra a ceea
ce este o întreprindere mică şi mijlocie s-a modificat substanţial.Pană la
mijlocul actualului deceniu, cea mai utilizată definire a lor era următoarea
:
1-9
salariaţi, microîntreprindere;
10-99 salariaţi, întreprindere mică;
100-500 salariaţi, întreprindere mijlocie.
În anumite situaţii criteriul numărului de
salarii era dublat şi de alte criterii, cel mai adesea, mărimea activelor
firmei şi cifra de afaceri.
În prezent, limitele de încadrare a
firmelor practice în UE sunt:
microîntreprindere, 1-9 salariaţi;
întreprinderi mici, 10-49 salariaţi;
întreprinderi mijlocii, 50-249 salariaţi;
întreprinderi mari, peste 250 salariaţi.
Pentru primele categorii de întreprinderi
– IMM-urile – DGXXIII a elaborat şi implementat 5
tipuri de programe specifice menită să asigure un mediu favorizant
dezvoltării şi creşterii performanţelor acestora.
Programul de infiinţare de centre economice
şi de inovare (BIC)
Serviciile oferite de aceste centre se
refereau la selecţia, evaluarea şi promovarea de întreprinzători şi
proiecte intreprenoriale, dezvoltarea abilităţilor manageriale ale
întreprinzătorilor, asistarea acestora în elaborarea de planuri de afaceri
şi studii de marketing, obţinerea de spaţii, servicii etc, asistenţă
tehnologică şi
inovaţională, facilitarea acestora la surse de
finanţare şi reţele de experţi, monitorizarea proiectelor intreprenoriale
etc.
Au fost înfiinţate peste 60 de astfel de
centre BIC care sunt conectate sub formă de reţele europene a BIC
– EBN.
Programul privind furnizarea de capital
pentru înfiinţarea de noi firme
Prin intermediul lor se finanţau IMM-urile
nou înfiinţate care îşi propuneau să realizeze inovări şi dezvoltări
tehnologice, iar aceste fonduri au fost integrate în reţeaua europeană a
fondurilor şi dezvoltărilor tehnologice.
Programul de Europarteneriat,
destinat
promovării, dezvoltării regiunilor cu cel mai redus nivel economic , prin
încurajarea contactelor  şi înţelegerilor dintre IMM-uri din aceste
zone şi IMM- uri din celelalte regiuni ale UE şi din ţările membre
EFTA(Asociaţia Europeană a Liberului Schimb).
Programul de realizare a unui sistem de
cooperare economică computerizat
Se bazează pe o reţea de consultaţii
economice care ajută IMM-urile să-şi găsească parteneri în alte ţări
ale UE.
Programul de înfiinţare a centrelor de
informare economică –
infocentrelor –
În prezent funcţionează peste 300 de
asemenea centre care furnizează IMM-urilor informaţii privind politicile UE,
înfiinţarea şi funcţionarea Pieţei Unice, introducerea EURO-ului
etc.
În prezent se  manifestă o tendinţă
de extindere a asistenţei acordate IMM-urilor nu numai prin programe care le
priveşte în exclusivitate, ci şi prin situarea lor în prim-planul altor
programe majore ale UE.
2. IMM-uri în SUA
Întreprinderile mici şi mijlocii
reprezintă o componentă esenţială a economiei SUA.Este singura ţară din
lume care în ultimii 20 de ani a organizat 3 Forumuri naţionale – în 1980, 1986, 1995 – consacrate în exclusivitate
IMM-urilor şi desfăşurate sub egida şi cu participarea personală a
preşedintelui ţării.
Potrivit ultimelor date furnizate de
Administraţia Federală a IMM-urilor din SUA, la începutul anului 1999, în SUA
funcţionează 23 milioane de firme mici mai mult decat în toate ţările UE,
care asigură peste 50% din PIB, folosesc mai mult de jumătate din forţa de
muncă ce lucrează în sectorul economic privat şi asigură cele mai multe
locuri de muncă noi.
Principalele domenii în care se acordă
asistenţă IMM în SUA sunt:
asistenţă pentru
exporturi;
asistenţă pentru firme mici dezavantajate;
asistenţă pentru cei confruntaţi cu situaţii catastrofale,
operaţionalizată prin 3 programe, dintre care unul focalizat pe
IMM;
asistenţă pentru veteranii forţelor armate;
asistenţă pentru americanii nativi (
indieni originari din America de Nord);
asistenţă pentru femei;
asistenţă pentru zone şi comunităţi confruntate cu probleme
dificile;
crearea de locuri de muncă.
3. Situaţia IMM-urilor în ţările din
Europa Centrală şi de Est
Numărul IMM-urilor variază în limite
foarte largi, de la o ţară la alta, aşa cum sunt în tabelul
următor:
Nr.crt
Ţara
Număr
1.
Albania
41460
2.
Bulgaria
302665
3.
Cehia
706495
4.
Estonia
30397
5.
Ungaria
519502
6.
Letonia
25663
7.
Lituania
57978
8.
Polonia
1057102
9.
Romania
362662
10.
Slovacia
186710
11.
Slovenia
72387
TOTAL
ECE
3362121
Număr societăţi comerciale în Europa
Centrală şi de Est ( ECE)
Sursa : EUROSTAR / ECE
Fenomenul intreprenorial în Romania
În structura
actuală a economiei, sectorul de IMM constituie o prezenţă notabilă 
cu contribuţii deosebite la susţinerea bugetului statului, dar cu situaţie
şi rezultete încă modeste.
Repartiţia IMM-urilor pe sectoare de
activitate
IMM private asigură un mare număr de locuri
de muncă, circa 1,3 milioane la sfărşitul anului 1998 fiind singurul sector
care a creat locuri de muncă dupa 1989 în Romania.Proporţia personalului
ocupat în IMM pe domanii de activitate este parţial diferită faţă de cea
precedentă.Se constată că ramurile de producţie – industria şi construcşiile
– ocupă relativ mai mult
personal decăt comerţul sau serviciile.
Cu toate acestea, în comerţ şi servicii
lucrează majoritatea forţei de muncă din IMM, adică circa 900.000 persoane.
Caracteristicile întreprinzătorilor
romani
Factorul determinant în cadrul activităţii
intreprenoriale îl reprezintă întreprinzătorul.De aici, necesitatea şi
importanţa deosebită a cunoaşterii sale din multiple puncte de
vedere.
Sa efectuat o
anchetă cu un eşantion de 850 întreprinderi şi a cuprins 21 de
judeţe.Iată principalele caracteristici ale întreprinzătorului roman
:
Nr. crt.
Parametrul
considerat
Elemente de
caracterizare
1.
Varsta
30,5 între 31-40 ani
30,7 între 41-50 ani
Persoanele mature şi
cele de varste mijlocie predomină
2.
Sex
Întreprinzătorii
bărbaţi reprezintă majoritatea cu o pondere de 75,5%
3.
Pregătire
profesională
Întreprinzătorii cu
pregătire tehnică(48,3%) şi economică (27,6%) sunt majoritari
4.
Experienţa în
activitatea profesională
Peste 60% dintre
întreprinzători au o vechime de peste 10 ani
5.
Starea
civilă
Întreprinzătorii
căsătoriţi reprezintă peste trei sferturi
6.
Domeniul actual al
afacerii
Comarţul este cel mai
frecvent- peste 65%
7.
Grad de implicare a membrilor familiei întreprinzătorilor
Ridicat, în peste 60%
din IMM
8.
Capitalul
deţinut
Peste 50% din
întreprinzători au unul sau mai mulţi parteneri de afaceri
9.
Amploarea
eforturilor
Aproape jumătate
dintre întreprinzători muncesc peste 60 ore saptămanal; rar peste 50% dintre
40-60 ore pe săptămanăCurs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.