| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Abandonul de familie

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ABANDONUL DE
FAMILIE                                                                                       
     Abandonul de familie
este fapta persoanei care, având obligaţia legală
de întreţinere faţă de o altă persoană o părăseşte, o alungă sau o
lasă fără ajutor, expunând-o unor suferinţe materiale sau morale, sau
care, cu rea-credinţă, nu-şi îndeplineşte obligaţia legală de
întreţinere ori nu plăteşte timp de două luni pensia de întreţinere
stabilită pe cale judecătorească.                                                                                                                     
     Săvârşirea acestei
fapte în oricare din variantele sale afectează relaţiile de
familie. Astfel de fapte sunt contrarii celui mai
elementar sentiment de solidaritate şi ajutor
reciproc ce-şi datorează membrii familiei între
ei.                                                                                              
Pericolul social pe care îl reprezintă abandonul de familie aduce atingere
instituţiei familiei care este considerată ca o valoare socială primordială
în societatea românească. Pentru aceste considerente, această infracţiune
a fost incriminată şi sancţionată de legea
penală.                                                                                                                                            
     Delictul de abandon de familie este prevăzut în art. 228 alin. 1
din noul C. pen.                                                                                                                                                                                  
     Din analiza textului
incriminator, rezultă că acest delict constituie o faptă ce are o
pluralitate de conţinuturi alternative. Aceste conţinuturi alternative
exprimă formele diferite în care se poate prezenta – cu gradul de pericol social specific
unei infracţiuni –
încălcarea obligaţiei de întreţinere în raporturile dintre membrii
familiei. Diversitatea modalităţilor de comitere a infracţiunii de abandon
de familie are drept efect o auutonomizare a fiecărui conţinut, care, în
acest mod, caracterizează singur existenţa
delictului.                                                                                                       
     1. Situaţia premisă a acestei
infracţiuni o constituie existenţa unor relaţii de familie generatoare de
obligaţii de întreţinere. Conform art. 2 din Codul familiei, relaţiile de
familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă dintre membrii ei,
care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material.
Situaţia premisă reprezintă o cerinţă esenţială a realizării
infracţiunii, deoarece, în lipsa acesteia, nu avem
infracţiune.                                                                                                         
                                                                                                                                                               
     2. Condiţii preexistente                                                                                                                                  
    A. Obiectul infracţiunii                                                                                                                                       
    a) Obiectul juridic
specific al acestui delict îl constituie acele
relaţii de familie ce impun respectarea obligaţiilor de sprijin material şi
moral reciproc.                                                                   
    Nu este vorba de un sprijin
moral şi material general şi abstract, ci de sprijinul concret, constând în
furnizarea mijloacelor de întreţinere aceluia dintre membrii familiei care se
află în
nevoie.                                                                                                                                       
Acest sprijin, înscris ca obligaţie legală în dispoziţiile codului
familiei, deşi are, obiectiv, o expresie materială, constituie şi un sprijin
moral, căci împiedică suferinţele morale pe care lipsa mijloacelor de
întreţinere le poate pricinui.1                                                                                
    Obligaţia de întreţinere
are un caracter concret, ea fiind acea îndatorire impusă de lege unei
persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului.2                                                                                                                                                  
    b) Obiectul material al infracţiunii îl constituie bunurile de care
este lipsită persoana căreia i se datorează ajutor sau întreţinere
(adăpost, hrană, îmbrăcăminte etc.). Această părere este
împărtăşită şi de prof. Vintilă Dongoroz. Prof. Vasile Dobrinoiu
consideră că această infracţiune este lipsită de obiect material. Acest
punct de vedere nu poate fi însuşit, deoarece, după cum argumenta prof.
Vintilă Dongoroz, bunurile de care este lipsită persoana care este
îndreptăţită la întreţinere formează obiectul material al acestui delict
deoarece, prin lipsirea victimei de aceste bunuri i se cauzează persoanei
vătămate suferinţe fizice şi morale.3 Pricinuirea acestor suferinţe
fizice sau morale reprezintă o altă cerinţă esenţială a infracţiunii.
Aşa cum s-a statuat în practica judiciară4, dacă
nu            s-au
produs asemenea consecinţe (de exemplu, copiii minori au rămas în grija
tatălui care are venituri proprii şi a altor doi copii majori, de asemenea cu
venituri proprii) nu se poate reţine infracţiunea prevăzută în art. 228
alin.1 lit. a.                                                                                                                                        
    B. Subiecţii
infracţiunii                                                                                                                                       
    a) Subiectul activ nemijlocit al acestei infracţiuni este calificat,
acesta fiind persoana care are obligaţia legală de
întreţinere.                                                                                   
    Conform art. 86 C. fam.,
obligaţia de întreţinere există între soţ şi soţie, părinţi şi
copii, cel care adoptă (adoptatorul) şi cel adoptat (adoptatul), bunici şi
nepoţi, străbunici şi strănepoţi, fraţi şi surori, precum şi între
celelalte persoane prevăzute de lege. În ceea ce priveşte celelalte persoane
care nu sunt cuprinse în enumerarea art. 86 C. fam., acestea sunt prevăzute
în alte texte ale Codului familiei (art. 24 alin.1, art. 41 alin.2, art. 84
etc.). De exemplu, în cazul foştilor soţi a căror căsătorie a fost desfăcută prin divorţ, soţul
divorţat are obligaţia de întreţinere faţă de celălalt soţ, numai dacă
acesta se află în nevoie din cauza unei incapacităţi de muncă ivită
înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei sau în termen de un an de
la desfacerea căsătoriei. În această ultimă situaţie, obligaţia trebuie
să fie consecinţa unei împrejurări în legătură cu
căsătoria.                                                         
     
Uneori, obligaţia de întreţinere are caracter
reciproc, însă, alteori, această obligaţie este
unilaterală.                                                                                                                                                    
       b)
Participaţia penală este posibilă doar sub forma instigării şi a
complicităţii. La comiterea acestui delict pot participa în calitate de
instigatori sau complici cei care nu au faţă de persoana vătămată o
asemenea
obligaţie.                                                                                                                             
       c)
Subiectul pasiv al acestei infracţiuni este calificat, şi anume persoana
îndrituită la întreţinere. În ipoteza în care este vorba de copil, acesta
este subiectul pasiv, iar, în ipoteza în care soţia a obţinut pensie de
întreţinere, aceasta este subiectul pasiv al infracţiunii. În general,
pentru ca o persoană să aibă dreptul la întreţinere şi, eventual, să
devină subiect pasiv al infracţiunii, se cere o condiţie (potrivit dreptului
familiei), anume să se afle ,,în nevoie”, şi aceasta să rezulte din incapacitatea de a munci şi a
avea un câştig din muncă.                                              
       Subiectul
pasiv poate deveni subiect activ al abandonului de familie şi invers (de
exemplu, dacă părintele se îmbolnăveşte grav, obligaţia de întreţinere
o au copiii, de la o anumită
vârstă).                                                                                                                                                                                                    
      
3. Conţinutul constitutiv                                                                                                                                               
     
      A. Latura obiectivă                                                                                                                                                
      a) Elementul material constă, potrivit art. 228 alin. 1 C.pen.,
din comiterea anumitor acţiuni sau inacţiuni sin cadrul diferitelor variante normative cu caracter
alternativ. Variantele elementului material sunt: acţiunea de părăsire ori
de alungare sau de lăsare fără ajutor (art. 228 alin.1, lit.a); inacţiunea
de neîndeplinire cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzute
de lege (art. 228 alin.1, lit.b); inacţiunea de neplată a pensiei...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.