| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: A doua lege a termodinamicii

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
                                            
INTRODUCERE
Cu toate
că problema dezbătută în
această lucrare de cercetare nu este pur teologică, totuşi este o problemă
care merită să fie tratată pentru că ea ţine de acceptarea sau respectiv
lepădarea persoanei lui Dumnezeu ca şi Creator.
În mod aparent legea a doua a termodinamicii
nu pare să aibă de a face cu teologia sau cu creaţionismul. Dar, s-a
constatat că această lege este legea cea mai bine confirmată şi mai
universal valabilă dintre toate legile din fizică, din ea reieşind printr-o
analizare aprofundată, că Universul tinde din ce în ce mai mult spre
dezordine, această constatare dărâmând cu uşurinţă teoria
evoluţionismului.
Scopul acestei lucrări este tocmai să
demonstreze că legea a doua a termodinamicii este “mână în mână”cu
modelul creaţionist, care susţine că toate lucrurile au luat fiinţă
datorită unei Inteligenţe, datorită forţei creatoare a lui Dumnezeu, dar
din cauza păcatului totul merge spre degenerare.
Ca să avem o
imagine de ansamblu a termodinamicii trebuie să ştim următoarele
lucruri:
Termodinamica este partea fizicii al cărei obiect de studiu îl
constituie stările de echilibru ale sistemelor fizico-chimice şi
proprietăţile generale ale proceselor care conduc la aceste stări, procese
în care pot interveni fenomene termice.
Conţinutul termodinamicii este construit pe
cale deductivă, pornind de la trei principii:
a.  Într-un sistem izolat de corpuri
(fără legătură cu exteriorul) energia se conservă;
          
b.  Trecerea căldurii de la un corp cu o anumită temperatură la un corp
cu o temperatură inferioară este un proces ireversibil;
c.    Entropia oricărui
sistem tinde către o valoare finită când temperatura lui tinde către 0 (nu
se poate atinge temperatura 0 absolut, adică  -273 grade Celsius,
considerată cea mai joasă temperatură).
Vom întâlni foarte des în acest studiu
conceptul de entropie. Entropia este o mărime fizică ce măsoară gradul de
dezorganizare al moleculelor în timpul unui proces natural.
Vom mai observa că legea a doua nu este
prin excelenţă o lege fizică ci ea se aplică la toate procesele naturale
care au loc în Univers, dar ne vom limita numai la efectele ei în cadrul
planetei noastre.
În această lucrare de cercetare se pleacă
de la presupoziţia că cititorul nu este familiarizat cu această problemă
destul de puţin discutată, de aceea abordarea va fi cît mai
comprehensibilă.
I. ANALIZAREA LEGII A
DOUA ŞI A EFECTELOR EI
A. Privire de ansamblu asupra legii a doua
din punct de vedere fizic
1. Legea a doua şi
entropia. După cum am văzut în introducere, legea
a doua spune că “trecerea căldurii de la un corp cu o temperatură dată la
un corp cu o temperatură mai mică este un proces ireversibil”.11 În majoritatea formulărilor legii a
doua se specifică faptul că în cadrul acestui fenomen de transfer de energie
entropia totdeauna creşte. Entropia este o mărime fizică ce caracterizează
gradul de dezordine al mişcării moleculelor. Problema ireversibilităţii
proceselor naturale şi a creşterii entropiei o vom dezbate mai pe larg în
capitolele următoare.
2.Perpetuum mobile
O consecinţă a legii a doua o constituie
imposibilitatea de a construi un perpetuum
mobile (mecanism care funcţionează singur pe baza
transferului de căldură, fără ajutorul unor forţe exterioare), unul din
motive fiind frecarea cu aerul. Ideea construirii unui perpetuunm mobile i-a
fascinat pe foarte mulţi oameni. Au fost sute şi sute de încercări de a
construi asemenea mecanisme.Dar toate au fost făcute în zadar pentru că în
cele din urmă s-a constatat, conform legii a doua, că este imposibil de a
construi un perpetuum mobile. În ciuda acestui fapt s-au ridicat mulţi
escroci care au încercat să ducă lumea în eroare şi în dreptul multora
mai creduli au reuşit. Chiar Newton, marele fizician, a fost pe punctul de a
crede posibilă această invenţie, pe atunci necunoscându-se imposibilitatea
construirii ei.
Vom constata mai departe că această
imposibilitate a construirii unui perpetuum mobile se generalizează şi la
procesul menţinerii vieţii fără ajutorul unor
factori exteriori.
B. Privire de ansamblu asupra legii a doua
din punct de vedere teologic
Analizarea legii a doua în contexte diferite
Oamenii de ştiinţă care au studiat
efectele legii a doua mai îndeaproape au observat că această lege este
universal valabilă pentru toate procesele naturale, nu numai pentru efectele
termice. Luând astfel această lege într-un context general, ea va fi
enunţată în felul următor: “În orice sistem, fie deschis (la primirea
energiei solare) sau închis, există o creştere a entropiei care este o
mărime a dezordinii.”12Asta înseamnă că orice
sistem, neacţionat de forţe exterioare care să-i menţină funcţionarea,
ajunge la forme tot mai inferioare de organizare, în final ajungând la o
stare completă de dezordine.
Nu există nici o dovadă că legea a doua
este valabilă numai pe planeta noastră. Ea funcţionează şi în celelalte
părţi ale Universului.Este un uni-vers, nu un di-vers.
În mod convenţional, termodinamica a fost
împărţită şi definită prin prisma legii a doua de către savanţi, pentru
trei domenii:
Termodinamica clasică: “În orice
schimbare fizică ce are loc prin ea însăşi entropia întotdeauna
creşte”23
Termodinamica statistică:”Fiecare
cantitate de energie are asociată cu ea o calitate caracteristică numită
entropie…Energia trebuie să curgă întotdeauna într-o astfel de direcţie
astfel încât entropia să crească.” 34
Termodinamica informaţională: În
legătură cu sistemele de prelucrare şi transmitere a informaţiei
(computere, automatizare, televizoare, ziare, etc) o nouă ştiinţă extrem de
sofisticată, cunoscută sub numele de teoria informaţiei a încorporat
conceptul de entropie ca măsură a “zgomotului” sau a gradului de
incertitudine în comunicarea informaţiei.
Nu există nici un sistem care să se
încadreze în aceste domenii şi care să nu se conformeze legii a doua. Toate
sistemele funcţionabile în timp şi spaţiu observate până acum sunt
guvernate de legea a doua a termodinamicii, care arată către o origine
primară a tuturor lucrurilor şi a proceselor naturale. De aceea, faptul că
legea a doua are un efect universal, înseamnă că trebuie să existe şi o
cauză universală.
Spuneam mai înainte că toate lucrurile
merg spre dezordine, conform legii a doua. Lucrul acesta este remarcat şi de
Robert Benedict, care scrie:”Ştiinţa descrie una dintre cele mai profunde
generalizări ale experienţei umane prin legea a doua, formulate de oameni de
ştiinţă ca Rudolph J. E. Clausius, William Thomson şi Max Planck. În
efect, legea a doua spune că toate lucrurile merg din rău în mai rău:
fierul rugineşte, omul îmbătrâneşte, floarea se ofileşte, energia se
transformă numai de la o temperatură dată la una mai mică, fiecare lucru
merge de la ordine spre dezordine.”15
Acelaşi lucru îl recunoaşte şi
H.M.Morris în “A Biblical Manual on Science and Creation”26
Observăm că
legea a doua se opune cu totul teoriei evoluţioniste, dar se întâmplă ceva
ciudat: evoluţioniştii ocolesc cu prudenţă legea a doua a termodinamicii
dându-şi seama că aceasta “luptă” împotriva lor.
2. Texte biblice care se referă la
descompunerea sistemelor
a.Texte biblice care se referă la
descompunerea întregului cosmos:
Ps. 102,25-27  ; Evr.
1,10-12        º Pământul şi cerul se învechesc ca
o haină
Is. 51,6  
           
 º Cerurile vor pieri
ca un fum, pământul se va face zdrenţe ca o haină, oamenii vor murii ca
nişte muşte
Mat. 24,35; Mc. 13,31;        º Cerul şi pământul trec
Luca 21,33  
     
Rom. 8,20-22
       º Firea suspină pentru că a fost supusă
deşertăciunii
Evr. 12,27  
     º
“Cuvintele acestea ‘încă odată’ arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor
făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se
clatină.”
1 Ioan 2,17  
     ºLumea
şi pofta ei trec
       b.Texte biblice care se referă la descompunerea tuturor
organismelor vii
Iov 14,1.2          ºOmul piere ca o umbră
Ps. 103,15-16
       ºZilele omului sunt trecătoare ca iarba
Ecl. 3,19-20
       ºToate vieţuitoarele merg în ţărână
Is. 40,6-8; 1 Petru 1,24-25        ºOmul este trecător ca iarba şi ca
floarea
Gen. 3,17-20
       ºBlestemul asupra pământului
c. Texte biblice care se referă la
descompunerea individuală
Ps 90,9.10  
     ºAnii
se duc ca un sunet, omul se mândreşte numai cu
trudă şi suferinţă
Is. 40,30-31  
     ºTinerii obosesc şi ostenesc
Rom. 7,23-24  
     º…”Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”
Iac. 1,15; Rom. 6,23; Rom. 5,12        ºPăcatul aduce moarte
Se observă că în majoritatea textelor
vremelnicia omului şi a mediului înconjurător este pusă în contrast cu
permanenţa şi stabilitatea lui Dumnezeu, Creatorul legii
descompunerii.
II. PROBLEMA ENTROPIEI ŞI A
IREVERSIBILITĂŢII PROCESELOR NATURALE
Entropia.
          
Până acum ne-am mai întâlnit cu termenul de
entropie, dar acum vom discuta mai pe
larg despre el. Conform Compendiului de
fizică publicat în 1988 17
, “ca o consecinţă a legii a
doua a termodinamicii, există o mărime
fizică numită entropie, a cărei valoare nu poate decât să
crească.”Conform altui manual de fizică, “Entropia este mărimea fizică
ce caracterizează starea de dezordine a...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.