| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: A. Obiectiv

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE NR.
1 (IAS 1) – PREZENTAREA
SITUAŢIILOR FINANCIARE
A. Obiectiv
Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru
prezentarea situaţiilor financiare generale, pentru a asigura
comparabilitatea, atât cu situaţiile financiare ale întreprinderii pentru
perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor
întreprinderi.
B. Aria de aplicabilitate
Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor
situaţiilor financiare generale întocmite şi prezentate în conformitate cu
Standardele Internaţionale Financiare de Raportare (IFRS), cu excepţia
situaţiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate în
conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară interimară”. Standardul se
aplică în egală măsură situaţiilor financiare ale unei întreprinderi
individuale şi situaţiilor financiare consolidate pentru un grup de
întreprinderi.
Următoarele instituţii vor aplica prevederile acestui
standard, cu modificările precizate în alte Standarde specifice:
·           
întreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau
guvernamentale;
·           
băncile şi societăţile de asigurări (IAS 30 Informaţii prezentate în
situaţiile financiare ale băncilor şi ale altor instituţii financiare
similare);
·           
entităţile care nu deţin capital aşa cum sunt ele definite în IAS 32
Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de
investiţii).
Scopul situaţiilor financiare
Situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară
structurată a poziţiei şi performantelor financiare ale unei întreprinderi.
Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre
poziţia financiară, performanţa şi fluxurile de numerar ale unei
întreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori în luarea deciziilor
economice. Situaţ 323r1714d ;iile financiare prezintă de asemenea rezultatele
gestionarii de către conducerea întreprinderii a resurselor
încredinţate.
Componente ale situaţiilor financiare
Un set complet de situaţii financiare include
următoarele componente:
·                
bilanţul;
·                
contul de profit şi pierdere;
·                
o situaţie care să reflecte fie:
o                   
toate modificările capitalurilor proprii; fie
o                    modificările
capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din tranzacţii de capital
cu proprietarii şi distribuiri către proprietari;
·                
situaţia fluxurilor de numerar; şi
·                
notele explicative, cuprinzând o scurtă prezentare a
politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.
C. Definiţii
Următorii termeni sunt folosiţi în acest Standard în
sensul specificat în continuare:
Impracticabil: Aplicarea unei cerinţe este
impracticabilă atunci când întreprinderea nu o poate aplica după ce a
făcut toate eforturile posibile în acest sens.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS)
reprezintă Standarde şi Interpretări adoptate de Consiliul pentru
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB).
Ele cuprind:
(a)       Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară;
(b)      Standardele
Internaţionale de Contabilitate; şi
(c)       Interpretările
emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRIC) sau fostul Comitetul Permanent pentru
Interpretarea Standardelor (SIC).
Material: Omisiunile sau erorile sunt considerate
materiale dacă pot influenţa, individual sau cumulate, decizia economică a
utilizatorilor luată pe baza situaţiilor financiare. Materialitatea depinde
de mărimea şi natura omisiunilor sau erorilor considerate în circumstanţele
date. Factorul determinant poate fi mărimea sau natura unui element, sau o
combinaţie a acestora.
Notele conţin informaţii în plus faţă de cele
prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor
capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie. În note se
prezintă descrieri narative sau împărţiri ale elementelor prezentate în
situaţiile financiare şi informaţii legate de elemente care nu sunt
recunoscute în situaţiile financiare.
D. Aspecte principale
Prezentarea fidelă şi conformitatea cu Standardele
Internaţionale de Contabilitate
· Situaţiile financiare trebuie să prezinte fidel
poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale
unei întreprinderi. Prezentarea fidelă cere reprezentarea corectă a
efectelor tranzacţiilor şi a altor evenimente şi condiţii în concordanţă
cu definiţiile şi cu criteriile de recunoaştere a activelor, datoriilor şi
cheltuielilor stabilite în Cadrul general. Aplicarea IFRS, cu informaţii
suplimentare prezentate atunci când este necesar, are ca rezultat în aproape
toate cazurile, situaţii financiare care realizează o prezentare fidelă.
· O întreprindere ale cărei situaţii financiare sunt
conforme cu IFRS trebuie să evidenţieze acest fapt explicit şi fără
rezerve în notele la situaţiile financiare. Situaţiile financiare nu trebuie
descrise ca fiind conforme cu IFRS, decât dacă satisfac toate cerinţele
IFRS.
· Tratamentele contabile
neadecvate nu pot fi rectificate nici prin evidenţierea politicilor contabile
utilizate, nici prin note sau material explicativ.
· În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge
la concluzia că respectarea unei cerinţe dintr-un Standard sau dintr-o
Interpretare ar induce în eroare şi astfel nu s-ar respecta obiectivul
situaţiilor financiare prezentat în Cadrul general, este necesară o abatere
de la acea cerinţă pentru obţinerea unei prezentări fidele. În acest caz
întreprinderea va prezenta:
(a)       concluzia
conducerii că situaţiile financiare prezintă fidel poziţia financiară,
performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie ale
întreprinderii;
(b)      conformitatea, sub toate
aspectele semnificative, cu IFRS, cu excepţia abaterii de la un Standard
pentru realizarea unei prezentări fidele;
(c)       Standardul sau
Interpretarea de la care s-a abătut întreprinderea, natura abaterii, inclusiv
tratamentul cerut de Standard sau Interpretare, motivul pentru care tratamentul
ar induce în eroare în circumstanţele respective, şi tratamentul adoptat;
şi
(d)      Impactul financiar al
abaterii asupra fiecărui element din situaţiile financiare care ar fi fost
raportat în concordanta cu cerinţa pentru fiecare perioadă prezentată.
· Atunci când o întreprindere
nu a aplicat o cerinţă a unui Standard sau Interpretare într-o perioadă
anterioară, iar această abatere afectează sumele recunoscute în situaţiile
financiare în perioada curentă, aceasta trebuie să prezinte elementele
detaliate mai sus.
Continuitatea activităţii
· La întocmirea situaţiilor financiare, conducerea
trebuie să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea.
Situaţiile financiare trebuie întocmite pe baza continuităţii
activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează,
fie nu are altă alternativă decât să lichideze întreprinderea sau să
înceteze activitatea. Atunci când, la efectuarea evaluării, conducerea are
cunoştinţă de incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiţii
care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacitaţii întreprinderii de
a-şi continua activitatea, incertitudinile respective trebuie evidenţiate.
Atunci când situaţiile financiare nu sunt pregătite pe baza continuităţii
activităţii, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu baza de întocmire
a situaţiilor financiare şi motivul pentru care întreprinderea nu îşi va
mai putea continua activitatea.
Contabilitatea de angajamente
· Întreprinderea trebuie să-şi întocmească
situaţiile financiare folosind contabilitatea de angajamente, cu excepţia
informaţiilor privind fluxurile de numerar.
Consecvenţa prezentării
· Modul de prezentare şi clasificare a elementelor în
situaţiile financiare trebuie menţinut de la o perioadă la alta, cu
excepţia cazului când:
(a)       în urma unei
schimbări semnificative în natura activităţii întreprinderii sau unei
revizuiri a situaţiilor financiare este evident că un alt mod de prezentare
sau clasificare ar fi mai potrivit având în vedere criteriile de selecţie
şi aplicare a politicilor contabile prezentat în IAS
8;
(b)      o schimbare a
prezentării este cerută de un Standard sau de o Interpretare.
Prag de semnificaţie şi agregare
· Fiecare clasă semnificativă de elemente similare
trebuie prezentată separat în situaţiile financiare. Elementele ce nu sunt
similare ca natura sau funcţie trebuie prezentate separat, în afara cazului
în care acestea nu sunt semnificative.
Compensare
· Activele şi datoriile, şi veniturile şi cheltuielile
nu trebuie compensate, cu excepţia cazului în care compensarea este cerută
sau permisă de un Standard sau de o Interpretare.
Informaţii comparative
· Pentru toate informaţiile numerice incluse în
situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii comparative aferente
perioadei precedente, în afara cazului în care un Standard sau o Interpretare
permit sau cer altfel. Informaţiile comparative trebuie incluse în
informaţiile narative şi descriptive atunci când acest lucru este relevant
pentru înţelegerea situaţiilor financiare ale perioadei curente.
· Atunci când prezentarea sau clasificarea elementelor
în situaţiile...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.