| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: • Veniturile statului sunt -

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Veniturile publice
Secţiunea 1. Introducere
• Veniturile statului sunt :
• ordinare
• extraordinare.
• Veniturile
ordinare sunt reprezentate de: impozite, taxe,
contribuţii sociale, contribuţii la fondurile speciale
extrabugetare.
• În cadrul veniturilor ordinare includem şi veniturile statului din :dividende,
dobânzi, vânzarea acţiunilor sau activelor din patrimoniul privat al
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, redevenţele din
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public,venituri provenite din
diferite contracte cu parteneri privaţi, cum ar fi închirierea, asocierea în
participaţie, parteneriatul public-privat.
• Veniturile
extraordinare sunt reprezentate de:împrumuturi
interne sau externe, emisiunea de obligaţiuni de stat bonurile de tezaur.
• Veniturile ordinare şi extraordinare
aparţin bugetului de stat (bugetul ministerelor şi celorlalte autorităţi
ale administraţiei centrale de stat), bugetului asigurărilor sociale de stat
şi bugetelor locale.
Secţiunea 2. Veniturile
ordinare
2.1. Impozitele
Impozitul reprezintă o contribuţie
bănească obligatorie şi cu titlul nerambursabil, datorată, conform legii,
bugetului de stat de către persoanele fizice şi persoanele juridice pentru
veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă.
Trasături:
- Impozitul este o contribuţie
bănească.În condiţiile statului modern, contribuţia se realizează numai
în formă bănească, spre deosebire de statele sclavagiste şi feudale care
percepeau impozite şi în natură.
- Impozitul este o contribuţie obligatorie.
- Impozitele sunt prelevări cu titlu
nerambursabil.
- Impozitele sunt datorate conform
dispoziţiilor legale, potrivit principiului nullum
impositum sine lege.
- Impozitele sunt datorate de către
contribuabili.
- Impozitul se datorează pentru veniturile
realizate şi bunurile deţinute de subiectele impozabile.
În literatura de specialitate se mai reţine
în plus încă o trăsătură a impozitului, şi anume că este o prelevare
fără o contraprestaţie sau fără vreun echivalent.
Nu putem fi de acord cu o asemenea opinie din cel puţin două motive, şi anume:
a) trăsătura esenţială a impozitelor este
reversibilitatea, potrivit căreia sumele concentrate de stat pe calea
impozitelor de la persoanele fizice şi juridice se reîntorc sub forma unor
acţiuni, servicii, gratuităţi de care beneficiază cei care au contribuit la
formarea fondurilor generale ale societăţii(de ex.: acţiunile
socialculturale organizate de stat în folosul ei, şi anume învăţământ,
ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, ajutorul familial de stat, arta,
cultura, educaţia fizică şi sportul).
b) în schimbul impozitelor încasate, statul
se obligă şi trebuie să creeze şi să asigure un cadru general favorabil
desfăşurării activităţilor economice, sociale şi politice în societate,
conform principiului „cine plăteşte impozite are dreptul de a beneficia de
protecţie din partea organelor statului“.
2.2. Taxele
• Taxele (de timbru, de înregistrare, de
arbitrare, de metrologie, consulare, de spitalizare etc.) reprezintă, alături
de impozite, cea de a doua categorie principală de venituri de la bugetul de
stat.
• Definitie
Taxa reprezintă plata efectuată de
persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de către
instituţii publice.
Trăsături
Spre deosebire de impozite, taxele se
caracterizează printr-o serie de trăsături specifice, şi
anume:
a. reprezintă plata neechivalentă pentru
servicii sau lucrări efectuate de organe sau instituţii care primesc,
întocmesc sau eliberează diferite acte prestează servicii şi rezolvă alte
interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Plata serviciilor sau
lucrărilor este neechivalentă deoarece, conform dispoziţiilor legale,
aceasta poate fi mai mare sau mai mică, comparativ cu valoarea prestaţiilor
efectuate de organe sau instituţii de stat;
b. subiectul
plătitor este precis determinat din momentul când acesta solicită efectuarea
unei activităţi din partea unui organ sau instituţie de stat;
c. taxele reprezintă o contribuţie de
acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane,
pe când impozitele se întrebuinţează la acoperirea cheltuielilor generale
ale societăţii;
d. taxele reprezintă plăţi făcute de
persoanele fizice sau juridice pentru servicii sau lucrări efectuate în mod
direct şi imediat acestora de către organe sau instituţii de stat
specializate.
• Aceste
trăsături sunt consacrate şi de legislaţia în vigoare, referitoare la
taxele de timbru, care prevede că: „taxele de timbru reprezintă plata
serviciilor prestate ori a lucrărilor efectuate de diferite organe sau
instituţii de stat care primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte,
prestează servicii ori rezolvă diferite interese legitime ale
părţilor“.
• În
stabilirea şi aplicarea taxelor se au în vedere unele principii, şi anume:
– unicitatea
taxării, în sensul că pentru unul şi acelaşi serviciu prestat unei
persoane, aceasta nu datorează taxa decât o singură dată;
– răspunderea
pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată revine funcţionarului sau
persoanei încadrate de la instituţia sau organul de stat respectiv, şi nu
debitorului;
– nulitatea
actelor nelegal taxate;
– taxele sunt
anticipative, în sensul că ele se datorează şi se achită în momentul
solicitării serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi efectuate de organe
sau instituţii de stat.
2.3. Principalele impozite datorate bugetului
de stat
• Impozitul pe
profit este un impozit direct, datorat de
contribuabili bugetului de stat. Impozitul se calculează asupra profitului,
adică a masei impozabile stabilită ca urmare a scăderii cheltuielilor
necesare realizării venitului din totalul încasărilor entităţii supuse
impozitării.
• Sunt obligate la plata impozitului pe
profit următoarele persoane, denumite contribuabili:
a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine care
desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent în România;
c) persoanele juridice străine şi
persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România
într-o asociere fără personalitate juridică;
d) persoanele juridice străine care
realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate
în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute
la o persoană juridică română;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu
persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât şi în străinătate din asocieri f
16516n1321q 59;ră personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de
persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana
juridică română.
Obiectul impozitului pe profit se stabileşte diferenţiat pe categorii de
contribuabili:
a) în cazul persoanelor juridice române,
impozitul se stabileşte asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă,
atât din România, cât şi din străinătate;
b) în cazul persoanelor juridice străine
care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România, impozitul se stabileşte asupra profitului impozabil atribuibil
sediului permanent;
c) în cazul persoanelor juridice străine
şi al persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în
România într-o asociere fără personalitate juridică, impozitul se
stabileşte asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile
fiecărei persoane;
d) în cazul persoanelor juridice străine
care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
deţinute la o persoană juridică română, impozitul se stabileşte asupra
profitului impozabil aferent acestor venituri;
e) în cazul persoanelor fizice rezidente
asociate cu persoane juridice române care
realizează venituri atât în România, cât şi în străinătate, din
asocieri fără personalitate juridică, impozitul se stabileşte asupra
părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice
rezidente.
Impozitul pe venit este un impozit direct, datorat de contribuabili bugetului de
stat.
Contribuabili.
Datorează plata impozitului conform art. 39 C. fisc. :
- persoanele fizice rezidente;
- persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;
- persoanele fizice nerezidente care
desfăşoară activităţi dependente în România;
- persoanele fizice nerezidente care obţin
venituri prevăzute la art. 89 C. fisc.
Sfera de cuprindere a impozitului.Impozitul pe venit se aplică
următoarelor venituri:
a) în cazul persoanelor fizice rezidente
române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă,
atât din România, cât şi din afara României;
b) în cazul persoanelor fizice rezidente,
altele decât cele prevăzute la lit. a), numai
veniturilor obţinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecărei surse
din categoriile de venituri prevăzute la art. 41 C. fisc.;
c) în cazul persoanelor fizice nerezidente,
care desfăşoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net
atribuibil sediului permanent;
d) în cazul persoanelor fizice nerezidente,
care desfăşoară activitate dependentă în România, venitului salarial net
din această activitate...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.