| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Accesul fara drept la un sistem informatic

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Accesul fără drept la un sistem
informatic
Textul incriminator.
Obiectul ocrotirii penale.
Subiecţii infracţiunii.
Latura obiectivă.
Latura subiectivă.
Forme. Modalităţi.
Textul incriminator.
Art. 42 din Legea nr. 161/2003 – (1) Accesul, fără drept, la un
sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de
la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevazută la alin. (1),
săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta
prevăzută la alin. (1) sau (2) este săvârşită prin încălcarea
măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12
ani.
Obiectul ocrotirii penale.
Obiectul juridic generic al infracţiunilor
contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor
informatice îl constituie acele relaţii referitoare la ocrotirea şi
apărarea datelor şi sistemelor informatice.
Obiectul juridic special constă în
relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în legatura cu securitatea
sistemului informatic.
Obiectul material constă în entităţile
materiale care reprezintă sistemele sau reţelele informatice (hardware
– cabluri, plăci,
servere etc. şi software – programe, aplicaţii, baze de date etc.) asupra cărora se
îndreaptă acţiunea ilicită.
Subiecţii
infracţiunii.
Subiectul activ nemijlocit (autor) poate fi
orice persoană fizică ce întruneşte condiţiile generale pentru a răspunde
penal. În general, aceste persoane sunt experţi în calculatoare şi
reţelele de calculatoare, persoane familiarizate cu „spargerea” măsurilor
de securitate luate pentru protecţia calculatoarelor sau reţelelor de
calculatoare, ori care dispun de un set de cunoştinte în domeniu.
Subiectul activ poate fi şi o persoană
juridică cu limitările şi în condiţiile prevazute în art. 191 C. pen..
Participaţia este posibilă în toate
formele sale: coautorat, instigare sau complicitate.
Subiectul pasiv al infracţiunii este
persoană fizică sau juridică deţinătoare de drept a sistemului informatic.
Poate fi subiect pasiv secundar şi altă persoană decât deţinătoarea
sistemului informatic, în cazul în care datele informatice vizate de accesul
ilegal se referă la o persoană fizică sau juridică, alta decât
deţinătoarea sistemului informatic (exemplu, făptuitorul pătrunde ilegal
în reţeaua de evidenţă informatizată a persoanei, extrage date personale
referitoare la un anumit individ şi le foloseşte astfel încât îi creează
acestuia o serie de probleme de ordin administrativ ori juridic).
Latura obiectivă.
Elementul material constă în accesul,
fără drept, într-un sistem sau reţea informatică.
Metoda de comunicare – la distanţă, inclusiv graţie
legăturii prin satelit, ori de aproape – nu prezintă
importanţă.
În forma sa cea mai simplă, accesul fără
drept la un sistem informatic presupune o interacţiune a făptuitorului cu
tehnica de calcul vizată prin intermediul tastaturii sau al
mouse-ului.
În cazul alin. (2), făptuitorul
acţionează pentru obţinerea de date informatice prin vizualizarea acestora
pe monitor, printarea lor, ori prin copierea pe un suport extern de memorie,
sau prin rularea unor programe sau aplicaţii care gestionează date
informatice (de exemplu, programe de administrare a bazelor de date într-o
instituţie, programe de poştă electronică etc.).
În general, utilizatorii de drept aleg să protejeze sistemele informatice prin măsuri standard de
securitate. Protecţia poate fi fizică sau logică (prin parole sau coduri de
acces).
În condiţiile alin. (3), făptuitorul
acţionează asupra sistemului informatic prin forţarea acestor protecţii.
Forţarea unei protecţii logice variază de la încercarea de aflare a
combinaţiei corecte prin introducerea repetată, de la tastatura, a unor
secvenţe alfanumerice, până la rularea unor programe specializate care
identifică secvenţa de acces, ori comandă sistemului anumite instrucţiuni
ce permit „ocolirea” dispozitivului logic de blocare.
Cerinţa esenţială. Pentru existenţa
elementului material al acestei norme de incriminare este necesar ca accesul la
un sistem informatic să se realizeze „fără drept”, sintagmă care are
întelesul arătat în art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
Urmarea imediată constă în starea de
pericol pentru valoarea socială pe care legea penală o apară, respectiv
securitatea sistemelor informatice.
Legătura de cauzalitate între activitatea
făptuitorului şi urmarea produsă trebuie să existe şi rezultă din
materialitatea faptei.
Latura subiectivă.
Forma de vinovăţie. Accesul ilegal la un sistem informatic,
în variantele prevazute în alin. (1) şi (3) teza I, se comite cu intenţie
directă sau indirectă.
În cazul variantelor prevazute în alin. (2)
şi (3) teza a II-a, forma de vinovăţie specifică este intenţia directă
calificată prin scop. Cerinţa esenţială referitoare la scop constă în
obţinerea de date informatice.
Fiind o condiţie esenţială care afectează
latura subiectivă a infracţiunii, pentru consumarea acesteia nu este necesar
să se realizeze, prin acţiunea ilicită a făptuitorului, obţinerea de date
informatice. Pentru existenţa elementului subiectiv, în această ipoteză de
incriminare, este suficient să se constate că făptuitorul, prevăzând
rezultatul faptei sale (punerea în pericol a sistemului informatic) a urmărit
obţinerea unor date informatice.
Mobilul determinant şi scopul urmărit de
făptuitor, cu excepţia aratată, nu interesează pentru existenţa
elementului subiectiv şi implicit a infracţiunii însăşi. Acestea vor fi
avute, însa, în vedere la stabilirea gradului de pericol social concret al
faptei comise de agent şi deci la individualizarea pedepsei.
Forme. Modalităţi.
Forme.
Fiind o infracţiune comisivă şi de
execuţie lentă, accesul ilegal la un sistem informatic poate avea un iter
criminis şi este deci susceptibilă de forme
imperfecte.
Actele pregatitoare, în principiu, nu sunt
incriminate şi, ca atare, nu sunt pedepsite. Unele acte pregătitoare sunt
incriminate ca infracţiune de sine stătătoare în art. 46 din lege
– operaţiuni ilegale cu
dispozitive sau programe informatice.
Tentativa se pedepseste (art. 47 din
lege).
Accesul ilegal la un sistem informatic, fiind
o infracţiune de pericol, se consumă în momentul realizarii acţiunii
incriminate, urmarea imediată fiind inerentă comiterii acesteia.
Fapta penala analizată poate îmbraca, în
concret, o forma continuă sau continuată de savârşire, situaţie în care
vom avea şi un moment al epuizarii ce va interveni, după caz, la data
încetării acţiunii ilicite sau la data comiterii ultimei
acţiuni.
Modalităţi.
Infracţiunea analizată prezintă trei
modalitati normative corespunzatoare variantelor de incriminare.
Acestor modalitati normative pot să le
corespundăvariate şi multiple modalităţi de fapt (în raport cu
împrejurările în care se comite acţiunea incriminată, calitatea
faptuitorului etc.), de care se va ţine seama la individualizarea
pedepsei.Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.