| Referate | Director web | Adauga link | Contact |Bazele

Bazele sunt substanţe compuse in alcătuirea carora intră un metal şi una sau mai multe grupări hidroxil-OHEx:KOH, NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 şi exemplele pot continua 

                              n            I

Formula generala a bazelor:M (OH)n

 

Bazele se denumesc astfel:la cuvintele “hidroxid de” se adaugă numele metalului.Dacă metalul are mai multe valenţe,se specifică şi valenţaProprietăţi fizice

Bazele sunt subst.solide,albe-NaOH,sau colorate

Cu(OH)2 albastru,Ni(OH)2 verde,Fe(OH)3 roşu-brun


Clasificarea bazelor

Bazele se clasifică după solubilitatea lor in apa:

  • or solubile-NaOH
  • Greu solubile-Cu(OH)2
  • Insolubile-Al(OH)3


Proprietăţi chimice


  1. Reacţia bazelor solubile cu indicatorii:Colorează în albastru turnesolul si inroşeşte fenolftaleina


  1. Reacţia bazelor solubile cu oxizii acizi:

                NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

  1. Reacaţia bazelor solubile cu unele săruri solubile:

           FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl


  1. Reacţia bazelor solubile cu acizii:

                 NaOH+HCL=NaCl+H2O


  1. Acţiunea căldurii asupra bazelor:

                Cu(OH)2=CuO+H2O


Utilizări NaOH şi Ca(OH)2


  • NaOH:Săpun,detergenţi,reactiv în laborator,sodă de rufe;
  • Ca(OH)2:Văruirea caselor,rafinarea zaharului,varuirea                                                                                          pomilor,mortar de var etc.